Vietnam

SMC Corporation (Vietnam) Co., Ltd

SMC Pneumatics Industry presented in Vietnam from 2008 with Rep. Offices in Hanoi and Ho Chi Minh city. Since then we have been strongly occupying local pneumatic market and extending our distribution network across the country. In 2011 SMC Pneumatics (Viet Nam) Co., Ltd is established affirming our leading role in pneumatics control equipment & devices as well bringing best services to customers.

Communication Network and Logistics

SMC Pneumatics (VN) has extent a network of 15 regional distributors with rep. sales offices across the regions such as Ho Chi Minh city, Can Tho, Da Nang, Hanoi, Hai Phong…to provide best services locally. Our company in Ho Chi Minh city and Hanoi have been closely working with distributors and customers for technical support and engineering development projects.

SMC GROUP CODE OF CONDUCT

English     Vietnamese

pneumatic automation
pneumatic automation
pneumatic automation

Tiếng Việt

Công ty TNHH SMC Pneumatics (Việt Nam)

Tập đoàn SMC bắt đầu mở văn phòng đại diện tại Hà Nội và tp. Hồ Chí Minh từ năm 2008. Với tốc độ phát triển mạnh mẽ, SMC nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường trong nước và mở rộng mạng lưới phân phối khắp các tỉnh thành. Năm 2011 Công ty TNHH SMC Pneumatics (Viet Nam) được thành lập, khẳng định vai trò dẫn đầu về thiết bị khí nén tại Việt Nam và mang đến cho khách hàng các dịch vụ tối ưu nhất.

Mạng lưới phân phối

SMC Pneumatics (Việt Nam) đã thiết lập mạng lưới gồm 15 nhà phân phối với các chi nhánh ở cả 3 miền như tp. Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Đà Nẵng, Hà Nội, Hải Phòng ….đảm bảo cung cấp dịch vụ bán hàng tốt nhất. Trụ sở chính của công ty tại t.p Hồ Chí Minh và chi nhánh tại Hà Nội luôn đồng hành cùng đối tác và khách hàng để tư vấn sản phẩm và phát triển các dự án kỹ thuật.

 

Key Personnel

General Director

Mr Gerald Ho

 

Branch Manager

Mr Ho Viet Thang
(Ho Chi Minh Area)
sales@smc-vietnam.com.vn

Branch Manager

Mr Tran Van Hien
(Ha Noi Area)
sales@smc-vietnam.com.vn

Branch Manager

Mr Tran Trung Kien
(Da Nang Area)
sales@smc-vietnam.com.vn

Japanese User Support

Mr Nozomu Omura
(Ho Chi Minh Area)

Japanese User Support

Mr Nagayama Hiroshi
(Ha Noi Area)

Japanese User Support

Mr Akiyama Naoya
(Ha Noi Area)

Korean User Support

Mr Hu Suk
(Ha Noi Area)

Korean User Support

Mr Kim Young Ho
(Ha Noi Area)

Korean User Support

Mr Park Seung Kyu
(Ha Noi Area)About SMC Corporation (Vietnam) Co.,Ltd :: Largest Pneumatics Automation Industry

SMC Corporation (Vietnam) Co.,Ltd is the Vietnam branch of SMC Corporation, the world’s largest pneumatic automation products manufacturer with Rep Offices in Hanoi and Ho Chih Minh city. In 2011 SMC Pneumatics (VN) Co., Ltd is established affirming our leading role in pneumatics control equipment & devices as well bringing best services to customers. In Dec 2018, SMC Pneumatics (VN) Co., Ltd was renamed SMC Corporation (Vietnam) Co., Ltd.

Our company in Ho Chi Minh city and Hanoi have been closely working with distributors and customers for technical support and engineering development projects. Our pneumatics control equipment & devices offered range from valves like solenoid valve, 2 port valve, pneumatic valve, to thermo equipment like thermo chillers and heat exchanger; from actuators, like electric actuator and linear actuator a myriad of electrostatic discharge removal equipment as well as air filter, air cylinder, air dryer, ionizer fan, robo cylinder, compressed air & etc.Top