News & Promo

News Update
 • OFFICE RELOCATION NOTICE

  June 21, 2019

  Dear Valued Customers and Partners,

  SMC Vietnam is pleased to inform you that our Branch Office in Hanoi has been moved to the following new address effective June 03rd 2019. Our Branch office’s telephone and fax numbers are changed.

  New address and contact numbers:

  No 89, Huu Nghi Street, Integrated Township and Industrial Park VSIP Bac Ninh, Phu Chan Commune, Tu Son Town, Bac Ninh Province.

  Tel: (+84-222) 222 0110 / Fax: (+84-222) 222 0180

  The existing Hanoi Office is still under operations as our Sales Office.

  We apologize for any inconvenience that you may encounter due to our moving. Should you have any questions on the relocation, please feel free to contact us.

  Look forward to seeing and serving you at our new facility.

   


   

  Kính gửi Quý Khách hàng và Quý Đối tác,

  SMC Việt Nam xin vui mừng thông báo Chi nhánh Hà Nội của chúng tôi đã được chuyển đến địa chỉ mới như bên dưới từ ngày 03/06/2019. Số điện thoại và số fax của Chi nhánh cũng đã thay đổi.

  Địa chỉ và số liên lạc mới là:

  Số 89, đường Hữu Nghi, Khu Công Nghiệp, Đô Thị và Dịch Vụ VSIP Bắc Ninh, xã Phù Chẩn, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

  Điện thoại: 0222 222 0110 / Fax: 0222 222 0180

  Văn phòng Hà Nội hiện tại vẫn sẽ giữ hoạt động như một văn phòng kinh doanh.

  Chúng tôi xin lỗi về những bất tiện xảy ra do việc thay đổi địa điểm.

  Nếu Quý khách, Quý đối tác có câu hỏi gì về việc thay đổi địa điểm, xin vui lòng liên lạc chúng tôi nhé.

  Xin hẹn gặp và hân hạnh phục vụ Quý Vị ở cơ sở mới của chúng tôi.

 • WARNING ABOUT IMITATION PRODUCT

  August 30, 2018

  WARNING ABOUT IMITATION PRODUCT

  Dear SMC’s Value Customers.

  SMC Pneumatics (Vietnam) Co., Ltd would like to express our gratitude to our customers for using SMC products. We believe in our products and their quality, and we back up that belief with a one-year limited warranty. (Warranty policy)

  Recently, we have become aware that certain companies who are not SMC authorized distributors or representatives have been selling products bearing the SMC trademark that are not authentic SMC products. Some of these companies event made fake CO-CQ to cheat users. Those imitation products were sold with cheaper price, bad quality and easily damage that seriously affect the productivity, output quality as well as maintenance time at the customer’s factory.

  We trust that when you purchase a SMC product you want the assurance that you are buying an authentic SMC product, backed by our product warranty. The only way to be sure is to purchase SMC products directly from us or one of our authorized distributors or representatives.

  SMC can only offer our warranty for authentic SMC products, which can only be purchased through us and our authorized distributors and representatives, who are listed on our website. Please refer list of SMC’s Representatives & Distributors here.

  We also would informed that following website is not SMC’s website or any authorized distributors or representatives so customers need to be careful with: http://smcvietnam.com.vn/

  Our official website is: www.smc-vietnam.com.vn

  If you have any questions, please contact us through the Contact Us as below:

  SMC HCM: (028) 6281 1110

  SMC Ha Noi: (024)  3765 5111

  SMC Da Nang: (0236) 3679 356

  Email: sales@smc-vietnam.com.vn

  Thanks and best regards,

   

 • CẢNH BÁO HÀNG GIẢ!

  August 30, 2018

  CẢNH BÁO HÀNG GIẢ!

  Kính thưa Quý Khách hàng của SMC,

  Công ty TNHH MTV SMC Pneumatics Việt Nam xin bày tỏ lòng biết ơn của chúng tôi đối với khách hàng đã và đang sử dụng sản phẩm SMC. Chúng tôi tin vào sản phẩm và chất lượng của mình, và chúng tôi thể hiện niềm tin đó với bảo hành 1 năm cho sản phẩm của chúng tôi. (Chính sách bảo hành)

  Trong thời gian gần đây, xuất hiện một số công ty không phải là nhà phân phối ủy quyền  hoặc đại diện bán hàng của SMC đã bán sản phẩm mang thương hiệu SMC nhưng không phải là sản phẩm SMC chính hãng. Một số công ty thậm chí còn làm giả CO-CQ để lừa dối khách hàng. Những sản phẩm giả được bán với giá rẻ, chất lượng kém và dễ bị hư hỏng và ảnh hưởng nghiêm trọng đến năng suất, chất lượng đầu ra cũng như thời gian bảo trì tại nhà máy khách hàng.

  Chúng tôi tin tưởng rằng khi Quý Khách mua sản phẩm SMC vì muốn đảm bảo rằng mình đang mua một sản phẩm SMC chính hãng, được hỗ trợ bởi chính sách bảo hành sản phẩm của chúng tôi. Cách duy nhất để chắc chắn là mua sản phẩm SMC từ chúng tôi hoặc một trong những nhà phân phối hoặc đại diện được ủy quyền của chúng tôi.

  SMC chỉ có thể cung cấp bảo hành cho các sản phẩm SMC chính hãng, được mua thông qua chúng tôi và các nhà phân phối và đại diện được ủy quyền của chúng tôi. Vui lòng tham khảo danh sách Đại diện & Nhà phân phối của SMC tại đây.

  Chúng tôi cũng xin thông báo trang web dưới đây không phải là trang web của SMC hay nhà phân phối hay đại diện bán hàng của SMC, nên Quý Khách cần lưu ý và cẩn thận: http://smcvietnam.com.vn

  Website chính thức của chúng tôi là http: www.smc-vietnam.com.vn

  Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin bên dưới:

  SMC HCM: (028) 6281 1110

  SMC Hà nội: (024)  3765 5111

  SMC Đà nẵng: (0236) 3679 356

  Email: sales@smc-vietnam.com.vn

  Xin chân thành cảm ơn!!!

 • 1


About SMC Corporation (Vietnam) Co.,Ltd :: Largest Pneumatics Automation Industry

SMC Corporation (Vietnam) Co.Ltd is the Vietnam subsidiary of SMC Corporation, the world’s largest pneumatic automation products manufacturer with Rep Offices in Hanoi and Ho Chi Minh city. In 2011 SMC Pneumatics (VN) Co., Ltd is established affirming our leading role in pneumatics control equipment & devices as well bringing best services to customers. In Dec 2018, SMC Pneumatics (VN) Co., Ltd was renamed SMC Corporation (Vietnam) Co., Ltd

Our company in Ho Chi Minh city and Hanoi have been closely working with distributors and customers for technical support and engineering development projects. Our pneumatics control equipment & devices offered range from valves like solenoid valve, 2 port valve, pneumatic valve, to thermo equipment like thermos-chillers and heat exchanger; from actuators, like elec-tric actuator and linear actuator a myriad of electrostatic discharge removal equipment as well as air filter, air cylinder, air dryer, ionizer fan, robot cylinder, compressed air & etc.Top