THÔNG BÁO KIỂM KHO ĐỊNH KỲ THÁNG 09/2023

Kính gửi: Quý Khách hàng, Quý đối tác

SMC Corporation Việt Nam sẽ tạm thời đóng cửa để phục vụ kiểm kho định kỳ vào Thứ Sáu – ngày 22/09/2023, mọi yêu cầu đặt hàng, xin Quý khách hàng vui lòng liên hệ đặt hàng trước ngày 22/09/2023.
SMC sẽ hoạt động bình thường vào 8:00 sáng Thứ Hai – 25/09/2023.

Mọi thông tin cần được hỗ trợ, xin vui lòng liên hệ qua:
• Hotline: (028) 6281 1110
• Fanpage: https://www.facebook.com/smcvietnam.official/
• Email: marketing@smc-vietnam.com.vn

Rất mong Quý khách thông cảm vì sự bất tiện này

Trân trọng!

Annual stock take – Sep 2023


About SMC Corporation (Vietnam) Co.,Ltd :: Largest Pneumatics Automation Industry

SMC Corporation (Vietnam) Co.Ltd is the Vietnam subsidiary of SMC Corporation, the world’s largest pneumatic automation products manufacturer with Rep Offices in Bac Ninh and Ho Chi Minh city. In 2011 SMC Pneumatics (VN) Co., Ltd is established affirming our leading role in pneumatics control equipment & devices as well bringing best services to customers. In Dec 2018, SMC Pneumatics (VN) Co., Ltd was renamed SMC Corporation (Vietnam) Co., Ltd

Our company in Ho Chi Minh city, Bac Ninh, Da Nang and 13 Sales Office along Vietnam have been closely working with distributors and customers for technical support and engineering development projects. Our pneumatics control equipment & devices offered range from valves like solenoid valve, 2 port valve, pneumatic valve, to thermo equipment like thermos-chillers and heat exchanger; from actuators, like electric actuator and linear actuator a myriad of electrostatic discharge removal equipment as well as air filter, air cylinder, air dryer, ionizer fan, robot cylinder, compressed air & etc.Top