Tập đoàn SMC được Forbes công nhận là một trong những nhà tuyển dụng tốt nhất thế giới 2022.

SMC Corporation vinh dự khi có mặt trong danh sách World’s Best Employers 2022 của tạp chí Forbes.
Danh sách đưa ra dựa trên khảo sát hơn 150,000 nhân viên, ở 57 quốc gia đang làm việc tại các công ty và tổ chức đa quốc gia, và được phân tích, khảo sát bởi Statista để tổng hợp nên bảng xếp hạng.

Đây được xem là một vinh dự và nỗ lực hướng tới việc đạt được các Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs) và thực hiện các cam kết trong các chiến lược của SMC.

Tham khảo thêm thông tin tại: https://tinyurl.com/SMC-World-Best-Employers

Theo dõi SMC Corporation (Việt Nam) tại:

SMC


About SMC Corporation (Vietnam) Co.,Ltd :: Largest Pneumatics Automation Industry

SMC Corporation (Vietnam) Co.Ltd is the Vietnam subsidiary of SMC Corporation, the world’s largest pneumatic automation products manufacturer with Rep Offices in Bac Ninh and Ho Chi Minh city. In 2011 SMC Pneumatics (VN) Co., Ltd is established affirming our leading role in pneumatics control equipment & devices as well bringing best services to customers. In Dec 2018, SMC Pneumatics (VN) Co., Ltd was renamed SMC Corporation (Vietnam) Co., Ltd

Our company in Ho Chi Minh city, Bac Ninh, Da Nang and 18 Sales Office along Vietnam have been closely working with distributors and customers for technical support and engineering development projects. Our pneumatics control equipment & devices offered range from valves like solenoid valve, 2 port valve, pneumatic valve, to thermo equipment like thermos-chillers and heat exchanger; from actuators, like electric actuator and linear actuator a myriad of electrostatic discharge removal equipment as well as air filter, air cylinder, air dryer, ionizer fan, robot cylinder, compressed air & etc.Top