Duy Trì Hỗ Trợ Tự Động Hóa Nhà Máy Trước Những Thử Thách Hiện Nay

Một thông điệp từ ông Yoshiki Takada, phó chủ tịch điều hành SMC.

Kinh gửi Quý Khách hàng của chúng tôi,

Chúng ta đang phải cùng nhau đối mặt với cuộc khủng hoảng COVID-19, tất cả phải đối phó với những thách thức chưa từng có trước đây. Vì mỗi ngày tình hình bệnh dịch vẫn tiếp tục gia tăng, và mọi thứ thay đổi quá nhanh, nên không có một doanh nghiệp nào có thể dự đoán được các vấn đề sẽ phát sinh.

Nhưng có một điều vẫn KHÔNG thay đổi, đó là sự cam kết giữ vững sự hỗ trợ cho tự động hóa của Tập Đoàn SMC, đối tác tin cậy của Quý Khách hàng.

Trong nhiều năm qua, SMC đã và đang thể hiện vai trò dẫn đầu về trách nhiệm với xã hội, để thúc đẩy một xã hội bền vững, bằng cách giảm thiểu tác động đến môi trường bằng mọi cách có thể. Chủ đề tập trung hàng đầu của chúng tôi là giảm CO2, lĩnh vực mà chúng tôi đã đi đầu trong ngành công nghiệp khí nén. Phương pháp tiếp cận toàn diện của chúng tôi tập trung vào việc tiêu thụ ít nguyên liệu hơn trong quy trình sản xuất bằng cách làm cho sản phẩm của chúng tôi nhỏ hơn, nhẹ hơn và kéo dài tuổi thọ hoạt động. Chúng tôi cũng tập trung mạnh vào việc giảm tiêu thụ năng lượng của các thiết bị của chúng tôi, trong một số trường hợp giảm đến 70%. Nỗ lực của chúng tôi vượt ra ngoài công ty của chúng tôi, hơn bất kỳ doanh nghiệp nào khác trong ngành công nghiệp, chúng tôi tiếp tục liên kết với khách hàng của mình, để tìm tòi sáng tạo ra các phương pháp để giảm tổng thể khí nén và giảm tiêu thụ điện.

Gần đây lại càng rõ ràng hơn, khi các khách hàng của chúng tôi tiến hành kinh doanh các lĩnh vực công nghiệp thiết yếu, như thực phẩm và thiết bị y tế duy trì sự sống, trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Chúng tôi đang đối mặt với thử thách lớn khi ghi nhận sự gia tăng chưa từng thấy từ cơ sở khách hàng của chúng tôi về số lượng các yêu cầu nhanh chóng hỗ trợ cho sản xuất các sản phẩm duy trì sự sống như máy thở. Chúng tôi đang làm điều này bằng mọi cách nào có thể một cách thật khiêm tốn.

SMC sẽ vẫn là một đối tác ổn định, đáng tin cậy, bằng cách đảm bảo rằng tất cả hơn 19000 thành viên của mình hỗ trợ cho tầm nhìn chung của công ty và thấu hiểu về vai trò của mình trong thời điểm đầy thử thách này. Kế hoạch kinh doanh chặt chẽ và liên tục của chúng tôi đã được thử thách, và đã được chứng minh là rất hiệu quả, ngay cả với những thách thức bất khả kháng mà chúng tôi đang phải đối mặt. Hãy yên tâm, rằng chúng tôi liên tục thích nghi và sẽ nhanh chóng thực hiện bất kỳ thay đổi cần thiết để đảm
bảo an toàn, độ tin cậy của sản phẩm của chúng tôi và kịp thời, cung cấp thiết yếu.

SMC hiện đang hoạt động tại hơn 80 quốc gia, và không một ai trong chúng tôi không bị ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng này. Tuy nhiên, sự hiện diện toàn cầu của chúng tôi đã cho phép chúng tôi chuyển tài nguyên và hỗ trợ nhau, vì các điểm nóng tiếp tục thay đổi. Chúng tôi rất vui mừng thông báo với bạn rằng, chất lượng dịch vụ của chúng tôi vẫn không thay đổi. Chúng tôi có các đội ngũ hỗ trợ hiện trường có kinh nghiệm sẵn sàng hỗ trợ bạn khi có nhu cầu cấp bách. Ngoài ra, chúng tôi đang sử dụng công cụ từ xa để
nhanh chóng cung cấp bất kỳ hỗ trợ kỹ thuật cần thiết, trong khi giảm thiểu giao tiếp trực tiếp. Chúng tôi đang dùng tất cả các biện pháp có thể thực tiễn để đảm bảo tăng cường vệ sinh, kiểm tra nhiệt độ, giãn cách xã hội và các trang bị bảo hộ cá nhân phù hợp, bên trong và bên ngoài công ty.

Trong thời gian khó khăn như hiện nay, tất cả chúng tôi đều làm việc để đảm bảo an ninh cho chuỗi cung ứng của chúng tôi. Thật là khôn ngoan khi hỏi tình hình tài chính của SMC đang như thế nào và tôi có thể trả lời mà không phải hỏi ai khác là SMC đang có nền tảng tài chính vững chắc. Chúng tôi có các nguồn lực cần thiết để đảm bảo với bạn rằng chúng tôi sẽ vẫn là một đối tác mạnh mẽ và ổn định.

Như kinh nghiệm đã dạy chúng ta rằng tinh thần của con người sẽ cho phép chúng ta vượt qua mọi thử thách nằm phía trước. SMC vẫn cam kết và vinh dự hoàn thành trách nhiệm xã hội của chúng tôi, vì chúng tôi đã được giao phó bởi các bên liên quan bao gồm khách hàng, nhà cung cấp, cổ đông, chủ đầu tư, nhân viên và cộng đồng bản địa.

Chúng tôi sẽ không bao giờ ngừng nỗ lực để duy trì hỗ trợ cho cộng đồng toàn cầu trong chiến thắng để vượt qua cuộc khủng hoảng này và cả những khủng hoảng trong tương lai, chúng tôi chắc chắn sẽ cùng bạn làm được.

 


 

Sustainably Supporting Factory Automation During These Challenging Times

A message from, Yoshiki Takada, SMC Executive Vice-President.

To our Valued Customers:

As we face the COVID-19 crisis together, everyone is dealing with unprecedented challenges. Every day, the situation continues to evolve, and things change so rapidly, that no Company could anticipate issues that have arisen.

One thing that has NOT changed, is SMC Corporation’s commitment to sustainably supporting automation, as your reliable partner.

For several years, SMC has taken a leadership role of social responsibility, to promote a sustainable society, by minimizing our impact on the environment in every way possible. Our top focus area is the reduction of CO2, where we have become the leader in the pneumatic industry. Our comprehensive approach focuses on consuming less raw materials in our manufacturing process by making our products smaller, lighter and extending the operating life. We also place a strong focus on reducing our components energy consumption, in some cases by up to up to 70%. Our efforts go beyond our own company, as we continue to partner with our end user customers, to discover creative ways to
reduce overall compressed air and electrical consumption much more than anyone else in the industry.

It has recently become more apparent, that our customers conduct business in essential industries, such as food and life sustaining medical equipment, that is more vital now, than ever before. There has been an unprecedented increase from our customer base in the number of requests for support with the huge challenges they are facing to rapidly manufacture life sustaining products such as ventilators.
We are humbled by the opportunity to support these efforts, and we are doing this in any way possible.

SMC will remain a stable, reliable partner, by ensuring that all 19,000+ team members support our common vision and understanding of the role we play in these challenging times. Our rigorous business continuity plan has been challenged, and has proven to be very effective, even with the unforeseen challenges that we are facing. Please be assured, that we are continually adapting and will quickly make any changes required to ensure safety, reliability of our products and timely, essential supply.

SMC has operations in over 80 countries, and not one of us have been untouched by this crisis. However, our global presence has enabled us to shift resources and support one another, as the hot spots continue to change. We are happy to inform you that, our service levels have not changed. We have experienced field support teams ready to support you on-site for critical needs. In addition, we are using remote tools to quickly provide any technical support needed, while minimizing human contact. We are taking all possible and practical measures to ensure increased sanitation, temperature checks, social distancing and appropriate PPE, inside and outside of our organization.

In times as difficult as these, we are all working to ensure the security of our supply chain. It is prudent to ask how SMC is doing financially and I can say without question that SMC is on solid financial footing. We have the resources needed to assure you that we will remain a strong and stable partner.

As experience has taught us, the human spirit will enable us to overcome any challenge that lies ahead. SMC remains committed and honored to fulfill our social responsibility, as we have been entrusted by our stakeholders including customers, suppliers, shareholders, investors, employees and local communities.

We will never stop, in our efforts to sustainably support the global community in its triumph over of this and any future crisis, which we will surely do together.About SMC Corporation (Vietnam) Co.,Ltd :: Largest Pneumatics Automation Industry

SMC Corporation (Vietnam) Co.Ltd is the Vietnam subsidiary of SMC Corporation, the world’s largest pneumatic automation products manufacturer with Rep Offices in Bac Ninh and Ho Chi Minh city. In 2011 SMC Pneumatics (VN) Co., Ltd is established affirming our leading role in pneumatics control equipment & devices as well bringing best services to customers. In Dec 2018, SMC Pneumatics (VN) Co., Ltd was renamed SMC Corporation (Vietnam) Co., Ltd

Our company in Ho Chi Minh city, Bac Ninh, Da Nang and 12 Sales Office along Vietnam have been closely working with distributors and customers for technical support and engineering development projects. Our pneumatics control equipment & devices offered range from valves like solenoid valve, 2 port valve, pneumatic valve, to thermo equipment like thermos-chillers and heat exchanger; from actuators, like electric actuator and linear actuator a myriad of electrostatic discharge removal equipment as well as air filter, air cylinder, air dryer, ionizer fan, robot cylinder, compressed air & etc.Top