SMC Vietnam Training Course Contents

new-image

MONTHLY TRAINING SCHEDULE AT SMC VIETNAM

At SMC Vietnam, both Ho Chi Minh City & Hanoi City office, we are equipped with Pneumatics training courses for our customers.

Available courses from Beginners to Advanced Level conducted in English, Vietnamese, Japanese or Korean Languages.
These courses are specially developed to meet the industry demands.
Apart from Beginners to Advanced Level, we also cater Customized Courses based on Users’ demand, such as, for your Designer; Technician and Maintenance colleagues.

This courses are conducted with state of art Equipment for Practical hands-on exercises, guided by our Professional Trainers.
Please refer to the available training schedule provided, and Click here to download the application form.

Tiếng Việt

P1: Khí nén cơ bảnEP1: Điện khí nén cơ bản

Khóa học Ngày học Khóa học Ngày học
20/04/2017 26/04/2017
25/05/2017 31/05/2017
22/06/2017 29/06/2017
20/07/2017 27/07/2017
24/08/2017 31/08/2017
P1 21/09/2017 EP1 28/09/2017
19/10/2017 26/10/2017
23/11/2017 30/11/2017
21/12/2017 28/12/2017
25/01/2018 31/01/2018
15/02/2018 16/02/2018
22/03/2018 29/03/2018
 • Miễn phí đào tạo cho Khách hàng của SMC Việt Nam.
 • Lịch đào tạo được áp dụng cho cả 3 văn phòng tại Hồ Chí Minh, Hà Nội và Đà Nẵng ( riêng Đà Nẵng: vui lòng liên hệ trực tiếp văn phòng Đà Nẵng để có lịch cụ thể)
 • Lớp đào tạo sẽ bị hoãn lại đến tháng tiếp theo nếu số lượng học viên đăng ký ít hơn 5 người.
 • Thời gian:
  + buổi sáng từ 9:00 đến 12:00
  + buổi chiều từ 13:00 đến 16:00
 • Vui lòng liên hệ nhân viên SMC phụ trách Quý công ty về thông tin lịch đào tạo và chương trình đào tạo.
SMCT P1 – GIỚI THIỆU THỰC HÀNH KHÍ NÉNSMCT EP1 – GIỚI THIỆU THỰC HÀNH ĐIỆN - KHÍ NÉN

MỤC TIÊU KHÓA HỌC

Chương trình đào tạo kéo dài 1 ngày (6 tiếng), học viên sẽ nắm được các kiến thức:

 1. Cơ bản về khí nén và hệ thống khí nén
 2. Hiểu cấu trúc, chức năng của một số thiết bị khí nén
 3. Cơ bản về mạch điều khiển
 4. Thiết kế, thực hành và xử lý sự cố mạch khí nén

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

Nhân viên các phòng kỹ thuật, quản lý, bộ phận thiết kế có làm việc liên quan đến lựa chọn, thiết kế, vận hành và bảo trì hệ thống điều khiển khí nén.

NỘI DUNG KHÓA HỌC

 1. Đặc điểm, ứng dụng của khí nén
 2. Hệ thống khí nén cơ bản trong nhà máy
 3. Lý thuyết về khí nén
 4. Sản xuất, xử lý và phân phối khí nén
 5. Cấu trúc, hoạt động của xylanh khí và van khí
 6. Các thiết bị khí nén khác
 7. Các ký hiệu tiêu chuẩn ISO 1219 / 5599
 8. Đọc / thiết kế mạch điều khiển
 9. Thực hành lắp mạch và xử lý sự cố

MỤC TIÊU KHÓA HỌC

Nội dung chương trình kéo dài 1 ngày (6 tiếng) với mục tiêu cung cấp cho học viên các nội dung:

 1. Cấu trúc, chức năng các phần tử trong hệ thống điện – khí nén
 2. Thiết kế mạch điều khiển điện – khí nén
 3. Thực hành, xử lý sự cố mạch điện – khí nén

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

Nhân viên các phòng kỹ thuật, quản lý, bộ phận thiết kế có làm việc liên quan đến lựa chọn, thiết kế, vận hành và bảo trì hệ thống điều khiển điện – khí nén.

NỘI DUNG KHÓA HỌC

 1. Đặc điểm kinh tế – kỹ thuật của hệ thống điện – khí nén
 2. Lý thuyết cơ bản về điện
 3. Cấu trúc, hoạt động của các phần tử điện – khí nén
 4. Các ký hiệu tiêu chuẩn IEC và sơ đồ thiết kế mạch hình thang
 5. Đọc / thiết kế mạch điều khiển
 6. Các yêu cầu về an toàn
 7. Thực hành lắp mạch và xử lý sự cốAbout SMC Pneumatics (Vietnam) Co.,Ltd :: Largest Pneumatics Automation Industry

SMC Pneumatics (Vietnam) Co.,Ltd is the Vietnam branch of SMC Corporation, the world’s largest pneumatic automation products manufacturer with Rep Offices in Hanoi and Ho Chih Minh city. In 2011 SMC Pneumatics (VN) Co., Ltd is established affirming our leading role in pneumatics control equipment & devices as well bringing best services to customers.

Our company in Ho Chi Minh city and Hanoi have been closely working with distributors and customers for technical support and engineering development projects. Our pneumatics control equipment & devices offered range from valves like solenoid valve, 2 port valve, pneumatic valve, to thermo equipment like thermo chillers and heat exchanger; from actuators, like electric actuator and linear actuator a myriad of electrostatic discharge removal equipment as well as air filter, air cylinder, air dryer, ionizer fan, robo cylinder, compressed air & etc.Top